İSGB nedir? Kimler İSGB kurmak zorundadır?

İSG HABER AJANSI İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ( İSGB) işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan, en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun sınıfta iş güvenliği belgesine sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. İSGB'ler işletme bünyesinde kurulan dışarıdan hizmet almak sureti ile sağlanamayan bir yükümlülüktür. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.Ayrıca bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir. KİMLER İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURMAK ZORUNDADIR?İSGB kurulum zorunluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletmenin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak belirlenir. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre: İşyerlerinde çalışan sayısı bin ve üzeri ise İSGB kurmak zorunluluğu vardır. Tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde çalışan sayısı 750 ve üzerinde ise İSGB kurmak zorunludur. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde ise çalışan sayısı 500 ve üzerinde ise İSGB kurulması gerekmektedir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri işveren ile taşeronluk sözleşmesi imzalayarak İSGB kurabilir. Yani işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli Ortak sağlık Güvenlik Biriminin çalışanları olmakla beraber tam zamanlı olarak işletmede görevlendirirler. İşveren İSGB kurulması için taşeronluk sözleşmesi imzalamış oldukları OSGB'lere İSGB kurulması için tebliğlerde belirtilen alan kadar işyerinde yer göstermek zorundadır. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız
 
Üst Alt