İşçi sağlığı ve gürültü yönetmeliği

İSG HABER AJANSI İş hayatında birçok tehlike bulunur. Bunlardan biri de çalışan sağlığını etkileyen gürültüdür. İşyerlerinde sesin yüksekliğine ve frekansına göre oluşan gürültü, çalışan üzerinde mesleki tehlike arz eder. Gürültü, sadece işitme kaybı yaşatmamakla beraber farklı sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor. Bu sebeple işyerlerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu kapsamında Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik uygulanması gerekmektedir. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında çalışanların gürültüye maruz kalmaları durumunda yaşanabilecek risklerin asgariye indirilebilmesi adına maruziyet düzeyi belirlenmektedir. Yönetmelikte maruziyet düzeyleri günlük ve haftalık olarak belirlenmiş olup, günlük maruziyet düzeyi sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasını, haftalık gürültü maruziyet düzeyi ise günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını tanımlamaktadır. Yönetmeliğe göre maruziyet sınır değeri 8 saat=87 dB(A), en yüksek maruziyet etkin değeri 8 saat=85 dB (A), en düşük maruziyet etkin değeri 8h=80 dB (A)’dır. Darbe gürültüsünün üst düzeyi ise 140 dBA’yı aşamamalıdır. İŞYERLERİNDE GÜRÜLTÜ MARUZİYETİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?İşçi sağlığı açısından gürültüye maruz kalmak bir mesleki tehlikedir. Bu sebeple Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliği kapsamında işçinin gürültü riskinden korunması adına bazı temel adımlar izlenebilir. Bunlar: Çalışanların sağlığı için öncelikle nerede ne düzeyde gürültü olduğu belirlenmeli, ölçüm yapılmalı ve işyerinin gürültü haritası çıkarılmalıdır.Gürültü haritasının çıkarılmasının ardından işyerinde, hangi makinanın, hangi bölümün ve hangi işçinin gürültü açısından riskte olduğunu belirlenmeli ve bu riskin de derecesini gösterecek şekilde risk değerlendirmesi yapılmalıdır.Gürültülü yerleri belirlenmesinin ardından işveren çalıştırdığı işçilerin sağlığını korumak için öncelikle gürültünün olmadığı yeni çalışma yöntemlerinin var olup olmadığını araştırmalı ve bu yöntemlerin işyerinde uygulanmasını sağlamalıdır.Gürültülü çalışma yönteminde değişiklik yapılamıyorsa, gürültüyü yok etmeyi sağlayacak ya da azaltacak mekanik değişiklikler yapılmalıdır.Yapılan mekanik değişikliklere rağmen, gürültü tamamen yok edilememiş ise mekanik değişikliklere ilave olarak, gürültüye neden olan makine ya da gürültüye maruz kalan işçi izole edilmelidir.Gürültüye maruziyeti azaltmak için çalışma saatleri azaltılarak dinlenme saatleri artırılabilir veya gürültüye maruz kalan işçinin işi değiştirilebilir.Gürültülü işlerde çalışan işçilere diğer önlemlerin yanında, kişisel koruyucu donanımlar içerisinde bulunan işe uygun kulaklıklar verilmelidir.İşçilerde oluşabilecek hasarların kalıcı olmasını engellemek için erken önlem alınmadır. Bu sebeple işe girişte ve periyodik olarak işçilerin sağlık gözetiminden geçirilmesi gerekmektedir.Son olarak gürültülü işlerde çalışması gereken işçiler, karşılaşabilecekleri riskler, alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Google İşyeri sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayınız
 
Üst Alt