Gezici iş sağlığı araçlarına ilişkin duyuru

İSG HABER AJANSI Bilindiği üzere 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin; 7'nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Gezici iş sağlığı aracı hizmeti veren OSGB ve Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇASMER), hizmet vereceği işyeri ile hizmetin fiili olarak gerçekleşeceği tarihten en az yedi gün öncesinde İSG-KÂTİP üzerinden karşılıklı olarak gezici iş sağlığı aracı sözleşmesi düzenler. Taraflarca onaylanmamış sözleşme ile tıbbi tetkik hizmetigerçekleştirilemez…” ve 8'inci maddesinin altıncı fıkrasında “Sabit tıbbi tetkik mekânı hizmeti verecek olan OSGB veya ÇASMER, hizmet vereceği işyeri ile hizmetin fiili olarak gerçekleşeceği tarihten en az bir gün öncesinde İSG-KÂTİP üzerinden karşılıklı olarak sabit tıbbi tetkik mekânı sözleşmesi düzenler. Taraflarca onaylanmamış sözleşme ile tıbbi tetkik hizmeti gerçekleştirilemez.” hükümleri yer almakta. Bu sözleşmeler İSG-KATİP’te yer alan “Gezici Araç ve Lab Tetkik Sözleşmeleri” kısmından OSGB sorumlu müdürü tarafından yapılabilmekte. Bahse konu Yönetmelik ve 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince sözleşme yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünden izin alınması ve İSG KATİP’ten gerekli bildirimler yapılarak Genel Müdürlükten onay alınması gerekmekte. Bu sebeple;Gezici iş sağlığı aracı izni almak için OSGB sorumlu müdürü tarafından “OSGB Modülü” altındaki “Gezici İş Sağlığı Araç Tanımlamalar” kısmından araç izin belgesinin yüklenmesi, gerekli bilgilerin kaydedilmesi ve Genel Müdürlükçe onaylanmasının ardından sözleşme yapılması gerekmektedir. Sabit tıbbi tetkik mekânı için ise İSG Hizmetleri Yönetmeliğinin 17'nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “OSGB tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve donanımda Genel Müdürlük onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.” hükmü gereğince öncelikle “Bildirimler” sekmesindeki “Plan Değişikliği” kısmından değişiklik yapmak isteyen kurumlar planlarını onaylatmalıdır. İl Sağlık Müdürlüğünden izin belgesi düzenlenecek tetkikler İSG Hizmetleri Yönetmeliğinde zorunlu olan alanlar içerisinde bulunmamalı ve yapılacak tetkikler ayrı ayrı planda belirtilmelidir. Yetki belgesi aşamasında onaylanan planda büyütme yapılması İSG Hizmetleri Yönetmeliğinin 16'ncı maddesindeki ilk başvuru hükümlerine tabiidir. Konuya ilişkin İSG-KATİP’te yer alan Kullanıcı Kılavuzundan detaylı bilgiye ulaşılabilir. Ardından, “Bildirimler” sekmesinden “Laboratuvar Bildirimi” kısmına İlgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınan izin belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. Yapılan bildirimlere ilişkin eksikliklerin İSG-KATİP’ten takip edilmesi mümkündür. Ayrıca uyum hükmü gereğince de Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette olan ve tıbbi tetkik hizmeti sunan işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB), OSGB ve ÇASMER’ler bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin belgesi, ilgili personel iseçalışma izin belgesi almalıdır. OSGB veya ÇASMER’ler, verilen bu süre içinde İSG-KÂTİP üzerinden bildirimde bulunarak İSGGM’den onay almalıdır. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Google İşyeri sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayınız
 
Üst Alt