'Çalışanların Sağlık Gözetimi' Resmi Gazete'de

İSG HABER AJANSI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem her geçen gün artarken, Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'te Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik; ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezleri tarafından yapılacak tıbbi tetkiklere dair usul ve esasları düzenlemek olarak açıklandı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan gezici iş sağlığı araçları bu Yönetmeliğin kapsamı dışında bırakıldı. Yönetmeliğin bölümleri bu şekilde: Birinci bölümde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar yer aldı. İkinci bölüm 'Gezici İş Sağlığı Aracı ve Sabit Tıbbi Tetkik Mekânına İlişkin Esaslar'a ayrıldı. Üçüncü bölümde 'Tıbbi Tetkiklere Ait Usul ve Esaslar', dördüncü bölümde ise 'Başvuru ve Çalışma İzni İşlemleri'ne yer verildi. Beşinci bölüm 'Denetim ve Müeyyideler' ve altıncı bölüm 'Çeşitli ve Son Hükümler' olarak yer aldı. 'Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Google İşyeri sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayınız
 
Üst Alt