Artık tüm lisans mezunları TMGD olabilecek

İSG HABER AJANSI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, bu faaliyette yer alacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ve tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin eğitimleri, sınavları, belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunlara eğitim verecek eğitim kuruluşları ve eğiticilerin yetkilendirilmeleri, yükümlülükleri, denetimleri ile idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği 6 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YÖNETMELİĞE GÖRE: Tüm lisans mezunlarına tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sertifikası alabilme hakkı verildi. Öte yandan adayların derslere devam durumunun E- devlet üzerinden sıkı bir şekilde takibi ve denetlenmesi de söz konusu. Yani adaylar için derslere devam zorunluluğu olacak. YETKİ BELGESİ DÜZENLEMESİ VE SÜRESİYönetmeliğe göre yetki belgesi almak üzere başvuru yapan adayların gerekli belgeler ile İdarece veya ilgili bölge müdürlüğünce mahallinde yapılacak denetimler sonucu hazırlanan tespit raporuyla birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılacak. İdarece başvurunun mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, adaylara U- Net Otomasyon Sistemi üzerinden belge ücreti oluşturulacak. Belge ücretinin ödenmesininin ardından, İdare tarafından adaylar için turkiye.gov.tr sistemi üzerinden belge ücretinin yatırıldığı tarihten geçerli olmak üzere yetki belgesi düzenlenecek ve düzenlenen belgenin süresi 5 yıl olacak. TMGD OLMA ŞARTLARITMGD adaylarının üniversitelerin lisans bölümünden mezun olması ve TMGD yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almış olması ve sınavı başarıyla tamamlaması gerekmekte. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği için tıklayınız İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız
 
Üst Alt