Türk Şef Buğra Özdemir sıfır atık mutfak yaklaşımıyla Danimarka’da başarılı projelere imza atıyor

Kuraklıklar, savaşlar, göçler ve azalan su kaynakları küresel gıda üretimini tehdit ediyor. Gıda fiyatları sürekli olarak artıyor. Sağlıklı ürünlere erişim zorlaşıyor. Birleşmiş Milletler gibi küresel organizasyonlar, hükümetler, yerel yönetimler ve özel sektör kuruluşları insanlığı bekleyen açlık, susuzluk ve yetersiz beslenme sorunlarına çözüm aramak için projeler gerçekleştiriyorlar.
 
Üst Alt